Share |

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

Inari Fox เทพเจ้าศาสนาชินโตของญี่ปุ่น

4 เมษายน 2557 (เข้าชมมาแล้ว 2405 ครั้ง)


         ตุ๊กตา Inari Fox หรือเรียกได้อีกอย่างว่า ตุ๊กตาสุนัขจิ้งจอก เป็นเครื่องรางตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น พัฒนามาจากเครื่องรางตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น

ที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า Kami เป็นเทพเจ้าในศาสนาชินโต ชื่อ เจ้าหญิงยูกาทาม่า (Ugatama)   เจ้าหญิงยูกาทาม่า หรืออึเคโมชิ (Ukemochi) เป็นเทพเจ้าแห่งธัญพืช

(คล้ายแม่โพสพของไทย) ที่คอยปกป้องพืชพันธุ์ ธัญญาหาร โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนญี่ปุ่น

 

         Kitsune ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึงสุนัขจิ้งจอก ที่ถือว่าเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าอินาริ

ซึ่งศาลเจ้า Inari แห่งแรกสร้างขึ้นที่ฟูจิ ใกล้เมืองเกียวโต ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นมีศาลเจ้า Inari อยู่มากมายถึง 40,000 แห่งทั่วประเทศ

การเคารพบูชาของ Inari แผ่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ และศตวรรษที่ 16   Inari ได้รับความนิยมทั้งในศาสนาชินโต และความเชื่อของชาวพุทธในประเทศ

ญี่ปุ่น รวมถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ เชื่อกันว่า Inari Fox มีพลังอำนาจเพิ่มขึ้นตามอายุ โดย Inari Fox จะมีหางซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของพลังอำนาจ

Inari Fox จะมีพลังอำนาจเมื่อมีอายุครบ 100 ปี และเมื่อมีอายุครบ 1,000 ปี ซึ่งเวลานั้น Inari Fox จะมีหางถึง 9 หาง ถือเป็นช่วงเวลาที่ Inari Fox มีพลังสูงสุดแบบ

” infinity ” เลยทีเดียวปัจจุบันเชื่อว่า Inari Fox เป็นเทพเจ้าที่ช่วยดลบันดาลให้มีสติปัญญาดี และมีอายุยืนยาว                                                 

 

      คนญี่ปุ่นนับถือเทพเจ้า Inari Fox มาตั้งแต่สมัยโบราณ ราว ๆ ช่วงศตวรรษที่ 9ปัจจุบันเรามักเห็นรูปปั้นเทพเจ้า Inari Fox เป็นคู่

ตั้งอยู่ปากทางเข้าวัดในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกที่ปากทางเข้าวัดนั้น จะมีด้วยกันสองตัว ตัวหนึ่งจะคาบดอกกุญแจไว้ในปาก ซึ่งหมายถึงยุ้งฉางสำหรับเก็บข้าว

อีกตัวหนึ่งมีลูกแล้วกลมที่เรียกว่า Hoshu no tama เป็นสัญลักษณ์ถึงเทพยูกาทาม่า จนถึงปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย

 

 

   

ที่มา : yenta4