แหล่งเชื้อเพลิงใหม่จากอาหารเส้นของญี่ปุ่น

แหล่งเชื้อเพลิงใหม่จากอาหารเส้นของญี่ปุ่น

เทคโนโลยี ญี่ปุ่น 21 เมษายน 2558

ประเทศญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อ อยู่แล้วสำหรับเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุุณค่า และใช้ได้อย่างชาญฉลาด สิ่งที่อยู่รอบตัวของคนญี่ปุ่นที่แสนจะธรรมดาก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเมื่อมันมาอยู่บนมือของคนญี่ปุ่น ที่ชั่งแสนจะมีไอเดียบรรเจิดมากมาย

คนญี่ปุ่น เป็นคนที่ใช้อะไรจะใช้ให้คุ้มค่าและ ไม่ทำให้ของใดๆเหล่านั้นเปล่าประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียว และสิ่งที่จะทำให้เราได้รู้ถึงคำที่กล่าวถึงของญี่ปุ่นว่าใช้คุ้มค่ายังไงก็คงไม่พ้นแนวทางการเอาของเหลือใช้ต่างๆมาแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวะภาพ(Biofuels) และหนึ่งในของเหล่านั้น ก็คือ นํ้าที่เหลือจากการลวกเส้นบะหมี่ต่างๆ

ไม่ว่าเส้น ราเมง/อุด้ง/โซบะ เมื่อลวกเสร็จแล้วนํ้าเหล่านั้นจะทิ้งไปทันทีทำให้หมดประโยชน์ ดังนั้นจึงมีคนญี่ปุ่นบางคนคิดวิธีที่จะนำนํ้าที่ดูไร้ประโยชน์เหล่านี้มาแปรรูปเป็นพลังงานเชื่อเพลิงชีวิภาพ!

ซึ่งจะทําให้เส้นหมี่ต่างๆเกิดการตกตะกอนที่อยู่ในนํ้าและนํานํ้าเหล่านั้นมาผ่านการหมักเข้าสู่กระบวนการเกิด เอทานอล/เอทิลแอลกอฮอล์(Ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ในรูปแบบหนึ่งครับ ซึ่งหากทำได้สำเร็จในอนาคตข้างหน้า โรงงานผลิตอาหารเส้นของญี่ปุ่น และ ร้านอาหารอาจกลายเป็นแหล่งพลังงานสำรองของ ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นได้

 

 

 

ที่มา: http://anngle.org/th/news/udonenegy.html

連休 [ren-kyu]

ความหมาย : วันหยุดติดต่อกันหลายวัน