ชุดหุ่นยนต์ช่วยฟื้นการเคลื่อนไหวคนพิการ

ชุดหุ่นยนต์ช่วยฟื้นการเคลื่อนไหวคนพิการ

เทคโนโลยี ญี่ปุ่น 6 สิงหาคม 2561

ชุดหุ่นยนต์นี้มีชื่อว่า  Hybrid Assistive Limb หรือ HAL ออกแบบโดยชุดเกราะของ Iron Man เป็นต้นแบบ พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์โยชิยูกิ ซันกาอิ แห่งมหาวิทยาลัย ทซึกูบะ Tsukuba ร่วมกับบริษัท Cyberdyne ประเทศญี่ปุ่น ชุดหุ่นยนต์นี้จะมีเซ็นเซอร์คอยจับสัญญาณไฟฟ้าจากคลื่นสมองเพื่อสั่งให้แขนขาขยับได้ โดยคลื่นไฟฟ้าที่แผ่ออกมานั้นออกมาทางผิวหนังจึงทำให้เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับสัญญาณได้จากนั้นจะทำการส่งคลื่นไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ นั้นไปประมวลผลเพื่อสั่งการให้เดินหรือขยับตามที่เราคิดได้ ชุด HAL ไม่เพียงแค่ช่วยในเรื่องการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ดูแลสามารถเคลื่อนย้ายหรือยกตัวผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ยังออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักมากได้

 

 

 

ที่มา: http://www.cyberdyne.jp/english/studio/HALDemo.html

協力する [kyouryokusuru]

ความหมาย : ร่วมมือ,สามัคคี