Modern Japanese Studies Program

Modern Japanese Studies Program

ข้อมูลการศึกษาต่อ 25 กรกฎาคม 2559

 

Modern Japanese Studies Program

เป็นโปรแกรมหลักสูตรการศึกษา 4 ปีในระดับปริญญาตรี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ และมี Intensive Japanese Course (IJC) ในการให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานก่อนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี

ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานในขอบเขตวิชาการในแขนงต่างๆ และวิชาเลือกเสรีของการศึกษาญี่ปุ่นสมัยใหม่ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการเน้นด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น ด้วยระบบการศึกษาเช่นนี้ จึงทำให้สามารถศึกษาวิชาเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาญี่ปุ่นสมัยใหม่ โดยผ่านสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 คณะ (คณะอักษรศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์)

 

ลักษณะเด่นที่เป็นหลักสำคัญ 4 อย่าง
1) หลักสูตรเข้มข้นเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
2) หลักสูตรที่รวมการวิจัยญี่ปุ่นเข้ากับวิชาการเกี่ยวกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อื่น ๆ
3) ระบบการสอนโดยมีนักศึกษาจำนวนน้อย
4) การศึกษาที่มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นร่วมศึกษาอยู่ด้วย

 

ระบบทุนการศึกษาของ Modern Japanese Studies Program

     Intensive Japanese Course (IJC)

            • ไม่เก็บค่าเล่าเรียนและค่าสมัครเข้าเรียนทั้งหมดใน Intensive Japanese Course (IJC) ต่อผู้สมัครเข้าเรียนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017

     ปีที่ 1 

            • ไม่เก็บค่าเล่าเรียนของปีการศึกษา 2018 และค่าสมัครเข้าเรียนในโปรแกรม Modern Japanese Studies Program ทั้งหมดของผู้สมัครในเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 (ค่าเล่าเรียนต่อปี ณ เดือนพฤษภาคม 2016 คือ 535,800 เยน)

     ปีที่ 2-4

            • อาจจะไม่เก็บค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลคะแนนการเรียน (ไม่ได้ให้กับนักเรียนทุกคน)

 

 

ค่าเล่าเรียน

ค่าเช่าที่พัก

และค่าน้ำค่าไฟ

ค่าครองชีพ

(หนังสือ,ค่าอาหาร,อื่นๆ)

รวม 4 ปีครึ่ง (ค่าใช้จ่ายประมาณ)

IJC

และปีที่ 1

ปีที่ 2 – 4

¥535,800/ปี/฿172,488

¥40,000

(฿12,877)/เดือน

x54 เดือน

¥50,000

(฿16,096)/เดือน

x54 เดือน

ตัวอย่างที่ 1

ไม่มี

ไม่เรียกเก็บค่าเล่าเรียนหรือยกเว้น 100% ¥0/฿0

¥2,160,000

฿695,361

¥2,700,000

฿869,201

¥4,860,000

฿1,564,560

ตัวอย่างที่ 2

ไม่มี

ไม่เรียกเก็บค่าเล่าเรียนหรือยกเว้น 50%

 ¥803,700/฿258,732

¥2,160,000

฿695,361

¥2,700,000

฿869,201

¥5,663,700

฿1,823,290

ตัวอย่างที่ 3

ไม่มี

ไม่เรียกเก็บค่าเล่าเรียนหรือยกเว้น 0%

 ¥1,607,400/฿517,464

¥2,160,000

฿695,361

¥2,700,000

฿869,201

¥6,467,400

฿2,082,030

 

 

Modern Japanese Studies Program คือโปรแกรมที่ให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจต่อญี่ปุ่นสมัยใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่น, วัฒนธรรมญี่ปุ่น, สังคม, ประวัติศาสตร์และอื่น ๆ สามารถศึกษาได้กว้างขวาง ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของหลักสูตร

 

Intensive Japanese Course

(IJC)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ภาษาญี่ปุ่น

(เบื้องต้น ~ ระดับกลาง)

ภาษาญี่ปุ่น

(ระดับกลาง ~ ระดับสูง)

การประยุกต์ใช้

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

วิทยาศาสตร์

วิชาเมเจอร์/วิชาไมเนอร์(เป็น

ภาษาญี่ปุ่น)

การเรียนรู้ญี่ปุ่นสมัยใหม่โดยสังเขป

สัมมนา

มิดเทอมรีพอร์ท

การฝึกงาน

ศึกษาต่อต่างประเทศ

 

เรียนรู้ประวัติ

ศาสตร์,วัฒนธรรม,สังคม,

ระบบของญี่ปุ่นสมัยใหม่

โดยสังเขป

การเขียนเชิงวิชาการ

เรียนรู้ประวัติ

ศาสตร์,วัฒนธรรม,สังคม,

ระบบของญี่ปุ่นสมัยใหม่

เขียนและเสนอวิทยานิพนธ์

เพื่อจบการศึกษา

 

ตัวอย่างการสนับสนุนนักศึกษาชาวต่างประเทศ

 

โต๊ะสนับสนุนนักศึกษาชาวต่างประเทศ
มีนักศึกษาชาวต่างประเทศรุ่นพี่ใจดีคอยให้คำปรึกษาและตอบคำถามของท่าน มาพูดคุยสอบถามได้เลย

 

การให้คำปรึกษาแนะนำ

ผู้ให้คำปรึกษาสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศจะรับฟังและร่วมคิดหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน, เส้นทางชีวิตในอนาคต, ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล,การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและอื่น ๆ โดยพูดคุยได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

 

ระบบการให้การสนับสนุนนักศึกษาชาวต่างประเทศ
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่กำลังศึกษาอยู่นั้นจะให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาใหม่ชาวต่างประเทศ (เช่นการไปรับที่สนามบินและสถานี
รถไฟซัปโปโร,การช่วยเหลือในการเดินเรื่องต่างๆ เป็นต้น)

 

การช่วยเหลือด้านสิ่งของ
ด้วยความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น จึงได้มีโครงการมอบสิ่งของที่มี
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใด ๆ

 

อาคารที่พัก
ตามกฎพื้นฐานแล้ว ใน 1 ปีแรกจะสามารถเข้าอยู่ในหอพัก และใช้
ชีวิตร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้

 

ระยะเวลาการยื่นสมัคร

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2016 ถึง 28 พฤศจิกายน 2016

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2017 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2017

 

วันที่เริ่มเรียน

เดือนตุลาคม (Intensive Japanese Course + หลักสูตรปริญญาตรี)

เดือนเมษายน (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)

 

Modern Japanese Studies Program
Office of International Affairs, Hokkaido University​

☎ +81‐(0)11‐706‐8045

http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/

 

ที่มา: http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/

梅雨期 [bai-u-ki]

ความหมาย : ฤดูฝน