การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

กิจกรรมต่างๆ 25 กรกฎาคม 2559

 

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

 

 

ศูนย์สอบที่จัดสอบมีดังนี้

1. กรุงเทพฯ

2. เชียงใหม่

3. ขอนแก่น

4. สงขลา

 

หมายเหตุ

- สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

- สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อการจัดเตรียมการสอบ

 

 

การสมัครสอบที่กรุงเทพฯ

 

วันสอบ

- สอบวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559

 

สถานที่สอบ

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

**  หมายเหตุ **

- ระดับ N4,N5 สอบช่วงเช้า

- ระดับ N1,N2,N3 สอบช่วงบ่าย

 

 

เปิดรับสมัคร 3 ทางดังนี้

สมัครด้วยตนเอง

สมัครทางไปรษณีย์

สมัครทาง Online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com วิธีสมัครดูที่นี่

 

กรณีสมัครด้วยตนเอง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเวลาการขายและยื่นใบสมัคร ดังนี้


1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ (ทางออก 4)
ห้องเลขที่ 408/65 ชั้นที่ 16 , 408 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5 

ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 6 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559 (หยุด 12 สิงหาคม)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่
 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559

วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

 

2. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง
ชั้นที่ 2 ,อาคารสีบุญเรือง 2 ซอยคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-234-9396-7

ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 6 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559 (หยุด 12 สิงหาคม)
ยื่นใบสมัคร
ตั้งแต่ 15  สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559
วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

 

3. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า) 
7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104

ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-884-9107-8 
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 6 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559 (หยุด 12 สิงหาคม)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 15 สิงหาคม – 31 สิงหาคม   2559
วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

 

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงินและเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
(รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี) ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. 
สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนโดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

 

ค่าสมัครสอบ 
ระดับ  N4, N5 ชุดละ  600 บาท
ระดับ  N1, N2, N3 ชุดละ  800 บาท

 

วันสอบ
วันอาทิตย์ที่  4 ธันวาคม  2559

 

การสอบ
ระดับ  N4, N5 สอบช่วงเช้า
ระดับ  N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย

 

สถานที่สอบ

- จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ

- สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

- สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อการจัดเตรียมการสอบ

 

กรณีสมัครทางไปรษณีย์ (กรุงเทพฯ)

กำหนด วันเวลาการขายและยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์   ดังนี้

ขายใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 25 กรกฏาคม  – 17 สิงหาคม 2559
ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 28 สิงหาคม 2559 (ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง) ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 28 สิงหาคม 2559 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร

 

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท

ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วิธีการสั่งซื้อ
ฝากเงินเข้าบัญชี “ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ”
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลิเบอร์ตี้สแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 401-488860-6 หรือ
2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยซีพี ทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 620-2-02633-6

** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **

ส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจนโดยส่งมาทางใดทางหนึ่ง คือ


1. ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ Fax: 02-357-1246  หรือ
2. ส่งรายละเอียดทาง  E-mail: admin@ojsat.or.th หรือ
3. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16  ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

** ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ 02-357-1241-22 ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด **


เอกสารการสมัคร 
1) ผู้สมัครจะได้รับ: 1. ใบสมัครสอบ (1 ชุด มี 5 แผ่น) 2. คู่มือการสมัคร 3. ตารางสอบ 4. ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ
2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ ลงในใบสมัคร
(ให้รายละเอียดติดชัดเจนทั้ง 5 แผ่น) โปรดดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ

*** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม กรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน***


เอกสารที่ต้องส่งกลับมาเพื่อสมัครสอบ (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ(Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy) 
( รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และ รูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนโดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

4. ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่ง ในกรณีที่ให้ส่งบัตรประจำตัวผู้สอบทางไปรษณีย์


** หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ผู้จัดสอบจะส่งบัตรประจำตัวผู้สอบให้ ภายใน 4 สัปดาห์ **
(ถ้าไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่ โทร 02-357-1241-5)

 

สถานที่สอบ

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ

- สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

- สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อการจัดเตรียมการสอบ

 

ที่มา: http://www.ojsat.or.th/

かばん [ka-ban]

ความหมาย : กระเป๋า