Share |

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

รับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปีพ.ศ. 2560

16 มีนาคม 2560 (เข้าชมมาแล้ว 1672 ครั้ง)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 18-30 ปี
เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่น 44 ประจำปีพ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2560

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:
- เป็นเยาวชนไทย สัญชาติไทย
- อายุ 18-30ปี (คนทำงานแล้วก็สมัครได้นะคะ)
- สถานภาพโสด
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สุขภาพแข็งแรง

 

สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปรับแค่ 1,000 คน โดยต้องสมัครทาง Online เท่านั้นนะคะ
ส่วนผู้แทนจังหวัดส่งใบสมัครเหมือนเดิมค่ะ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และวิธีสมัครได้ที่นี่ค่ะ:
http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1627

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน
และเฟสบุ๊ค "โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์" ค่ะ

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน, https://www.facebook.com/SSEAYPThailand/