ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

ทันข่าวญี่ปุ่น 9 สิงหาคม 2560

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น มีมานานกว่า 600 ปี ตั้งแต่ครั้งที่ไทยยังใช้ชื่อสยาม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบได้ว่า ในสมัยสุโขทัย สยามและญี่ปุ่นติดต่อค้าขายทางเรือสำเภากับพ่อค้าจากริวกิวทางตอนใต้ของญี่ปุ่น หรือปัจจุบันคือเกาะโอกินาว่า
 


 

สินค้าสำคัญที่ญี่ปุ่นนำมาขายในประเทศไทย ได้แก่ ผ้าไหม สิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผา ดาบญี่ปุ่น ทองแดง ส่วนสินค้าที่ไทยนำไปขายที่ในญี่ปุ่น ได้แก่ ไม้ฝาง ซึ่งจะนำไปทำสีแดงสำหรับย้อมผ้า กฤษณาไม้หอม เครื่องสังคโลก เครื่องเทศ น้ำตาล ดีบุก ตะกั่ว
สยามและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งจะใกล้เคียงกับสมัยเอโดะของญี่ปุ่น หลังจากที่ชาวญี่ปุ่นเข้ามาในอยุธยามากขึ้น พระเจ้าแผ่นดินไทยจึงได้มีพระบรมราชานุญาตให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามาอยู่อาศัยได้เหมือนกับชนชาติอื่นๆ

 


 

แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายณ์ เขียนโดย เมอร์ซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ทูตฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยภาพนี้จะแสดงถึงที่ตั้งชุมชนต่างๆในสมัยนั้น หมู่บ้านญี่ปุ่นจะตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ นอกเกาะเมืองอยุธยา ฝั่นตรงข้ามเป็นหมู่บ้านโปรตุเกส ชาวญี่ปุ่นส่วนมากจะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการทหาร

ที่มา: หนังสือ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น 2550

学校 [gakko]

ความหมาย : โรงเรียน