ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในรหว่างประเทศสยามกับประเทศยี่ปุ่น

ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในรหว่างประเทศสยามกับประเทศยี่ปุ่น

ทันข่าวญี่ปุ่น 9 สิงหาคม 2560

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตยุคใหม่ โดยการลงนามใน “ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในรหว่างประเทศสยามกับประเทศยี่ปุ่น” เมื่อปีพ.ศ. 2430 (ปีเมจิที่ 20) เป็นสัญญาฉบับแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ได้ทำกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น และทรงลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะครบรอบ 130ปี ในปี พ.ศ. 2560 นี้

 


 

ตลอด 130 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวัฒนธรรม ซึ่งล้วนมีรากฐานมาจากพระราชไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และพระราชวงศ์ไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนานเช่นนี้ มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นในโลก
 


หนังสือ “ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในรหว่างประเทศสยามกับประเทศยี่ปุ่น”
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2430 จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์สมัยใหม่อย่างเป็นทางการของไทย-ญี่ปุ่น

และสำหรับตราสัญลักษณ์ในปีนี้นั้น ถูกออกแบบให้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสัญลักษณ์ของไทย ได้แก่ ช้าง บนลายธงไตรรงค์ และดอกซากุระบนพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น โดยภาพรวมมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายอนันต์ หรือ Infinity (∞) ซึ่งแทนความไม่มีที่สิ้นสุดของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

 

ที่มา: หนังสือ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น 2550

やくざ [Yakuza]

ความหมาย : ยากูซ่า (มาเฟียญี่ปุ่น)