Share |

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

ชุมชนญี่ปุ่นในประเทศไทย

21 สิงหาคม 2560 (เข้าชมมาแล้ว 2549 ครั้ง)

ชาวญี่ปุ่นเริ่มเปิดร้านทำการค้าครั้งแรกในกรุงเทพฯ ประมาณปี พ.ศ.2434 หลังการลงนามในหนังสือปฏิญญาณฯ 4 ปี ร้านที่เปิดรุ่นแรกเป็นร้านค้าเบ็ดเตล็ด ชื่อร้านว่า โนโนงะคิ

 

หอบรรจุอัฐิชาวญี่ปุ่น ในวัดราชบูรณะ หรือวัดเลียบ สร้างเพื่อเป็นสุสานสำหรับชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในไทย ได้รับอนุมัติให้สร้างเมื่อ พ.ศ.2475 และในปี พ.ศ.2478 ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น เลียนแบบวัดคินคาคุจิ (วัดทอง) รวมทั้งอัญเชิญพระพุทธจากวัดนิทไทจิ มาประดิษฐานด้วย หอเก็บกระดูกแห่งนี้รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มาได้อย่างหวุดหวิด พร้อมกับองค์พระปรางค์ของวัด โดยปัจจุบันมีพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นดูแลหอบรรจุอัฐิแห่งนี้อยู่

 

 

ร้านฮานาย่า ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกในกรุงเทพฯ เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2482 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามในปี พ.ศ.2486 จึงปิดกิจการและกลับญี่ปุ่นไป แต่หลังจากที่สถานการณ์สงบลง จึงได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งบริเวณถนนสี่พระยา จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

ยูเอฟเอ็ม ฟูจิซูเปอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นยุคบุกเบิกในประเทศไทย เปิดให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุดิบญี่ปุ่นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ.2528 บริเวณถนนสุขุมวิท นับได้ว่าเป็นซุเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่เปิดในไทยในอันดับแรกๆ โดยการร่วมทุนระหว่างฝ่ายไทย ได้แก่ กลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัทฟูจิ ซิติโอะ จำกัด จากจังหวัดคานางาวะ ปัจจุบัน ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ ในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 4 สาขา นับว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

  

ที่มา : หนังสือ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น 2550