Share |

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบทุนปริญญาตรี 130 ทุน

19 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าชมมาแล้ว 1260 ครั้ง)

 

 

ทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะเป็นทุนให้เข้าตอนปีหนึ่ง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยจะทำการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ซึ่งข้อสอบจะเป็นข้อเขียนและสัมภาษณ์ ทุนนี้จะเป็นการยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% และ 50%  ตลอด 4 ปีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีทุนโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงาน ซึ่งจะจัดสอบแข่งขันภายในสถาบัน เพื่อคัดเลือกอีกทีนึง 

 

รับสมัครจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 

 

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tni.ac.th/register/2017/main/index.php?option=news&category=2&id=27

 

 

ที่มา : หนังสือดาโคะ ฉบับที่ 173 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561