มหาวิทยาลัยเอกชนของญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

มหาวิทยาลัยเอกชนของญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

ข้อมูลการศึกษาต่อ 17 เมษายน 2561

 

 

มหาวิทยาลัยเอกชนของญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 

 

 

 

หนึ่งในหลายๆบทความได้พูดถึงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่ดีที่สุดซึ่งอาจจะเหมาะที่สุดสำหรับคุณ และแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล อย่างไรก็ตาม คุณควรจะรู้ว่า ที่ประเทศญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นเยี่ยมเช่นกัน แน่นอนว่า มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเป็นที่รู้จักและดีสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเรียน

รายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้คือบางส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนญี่ปุ่นที่ดีที่สุด สำหรับเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติประกอบการพิจารณา

 

 มหาวิทยาลัยเคโอ

 

 

มหาวิทยาลัยเคโอ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีวิทยาเขต6สาขาทั่วโตเกียว มหาวิทยลัยเคโอถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2401 และเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเคโอมีนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น3คน

 

มหาวิทยาลัยวาเซดะ

 

 

มหาวิทยาลัยวาเซดะ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในย่านชินจุกุ มหานครโตเกียว มาหวิทยาลัยวาเซดะเป็นมาวิทยาลัยเอกชนแห่งที่สองที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยวาเซดะมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง หนึ่งในจำนวนศิษย์เก่ามีนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น 7 คน ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวาเซดะ ได้มีสัญญาข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยฮ่องกง และมหาวิทยาลัยเคมบริจก์

 

มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง เอเชีย แปซิฟิค

 

มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และตั้งอยู่ที่เมืองเบปปุ นักศึกษาในมหาวิทยลัยแห่งนี้มาจาก 131 ประเทศทั่วโลก เปิดในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยริทสึเมคังได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติอย่างแท้จริงแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยริทสึเมคังยังต้อนรับนักเรียนจากหลายๆประเทศ

 

มหาวิทยาลัย อินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียน

 

ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 มหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนเป็นมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นสำหรับให้การศึกษาคริสเตียนและการศึกษานานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียนได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ็ดสโมสรโรตารีสำหรับการศึกษานานาชาติในสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลก ดังนั้น มหาวิทยาลัยอินเตอร์เนชั่นแนลคริสเตียน ได้ทำงานร่วมกับนักวิชากา รนักวิจัย และภาคประชาสังคมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างประชาคมโลกที่มีความรับผิดชอบ

 

มหาวิทยาลัยเมจิ

 

มหาวิทยาลัยเมจิเป็นหนนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น  เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือรองรับนักศึกษา 4000 คนจากทั่วโลกและส่งนักเรียน 1500 คนไปแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2563 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างปัญญาทั่วโลก
 

 

 

ที่มา: http://jpninfo.com/14168 ภาษาอังกฤษ

デモクラシー [Demokurashii]

ความหมาย : ประชาธิปไตย