ชาวญี่ปุ่นคนแรกที่นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษสู่ประเทศญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นคนแรกที่นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษสู่ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลญี่ปุ่น 21 มิถุนายน 2561

ชาวญี่ปุ่นคนแรกที่นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษสู่ประเทศญี่ปุ่น

 

นาคาฮามะ จอห์น มันจิโร่ (中浜ジョン万次郎) 

 

 นาคาฮามะ จอห์น มันจิโร่ (中浜ジョン万次郎) ในสมัยยุคเอโดะตอนปลาย ค.ศ. 1703 – 1868 เป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่ไปใช้ชีวิตที่อเมริกา และกลับมาเผยแพร่ความรู้ทางภาษาอังกฤษให้แก่ชาวญี่ปุ่น เป็นผู้เขียนพจนานุกรมอังกฤษ – ญี่ปุ่น

 

 

เป็นผู้แนะนำเพลง A B C ให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก และเป็นคนแรกที่เขียนภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวคาตาคานะ

 

 

ที่มา: อ.วนัสนันทน์ สุกทน วิชาปริทัศน์ประวัติศาสตร์อารยธรรมญี่ปุ่น สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

心配 [shin-pai]

ความหมาย : เป็นห่วง