โอะริกะมิ 「折り紙」

โอะริกะมิ 「折り紙」

ข้อมูลญี่ปุ่น 22 มิถุนายน 2561

โอะริกะมิ 「折り紙」

 

อ้างอิง : https://youtu.be/qtP3TmvGUZk

 

       โอะริกะมิ (ORIGAMI) เป็นงานฝีมือในการพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ ทรงสามมิติ เริ่มตั้งแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ดอกไม้ นก หรือสัตว์น่ารักต่าง ๆ เป็นต้น โดยใช้เพียงกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส การพับกระดาษนี้เป็นที่ชื่นชอบ ปฏิบัติกันมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นเวลานานแล้ว พวกเรายังจำได้ถึงวัยเด็กอันแสนสุขเมื่อแม่หรือคุณยายพับกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปต่าง ๆ ให้

 

อ้างอิง : https://plaza.rakuten.co.jp/kawaiiiroiro/diary/201505160019/

 

        โอะริกะมิ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน แต่เดิมเป็นการพับกระดาษชนิดหนึ่งที่ใช้กันในพิธีทางศาสนาชินโต ในปัจจุบันยังมีตัวอย่างเก่าแก่ของการพับกระดาษสำหรับเป็นวัตถุบูชา เครื่องใช้ในพิธีทางศาสนาและในพิธีตามปกติทั่วไป ต่อมาเมื่อมีการใช้กระดาษกันแพร่หลายขึ้นในหมู่ประชาชน การพับกระดาษเป็นงานอดิเรกหรือเพื่อความเพลิดเพลินก็เริ่มเฟื่องฟู นับตั้งแต่สมัยเมจิ (ค.ศ. 1868 - 1912) เป็นต้นมาซึ่งโอะริกะมิมาใช้เป็นอุปกรณ์สื่อการสอนในโรงเรียน การพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ ก็ได้มีการคิดค้นพัมนาให้มีความสลับซับซ้อนหลากหลายมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันโอะริกะมิเป็นที่นิยมกว้างขวางขึ้นในประเทศต่างๆ ๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เป็นงานฝีมือที่ใช้สติปัญญาและความประณีตคล่องแคล่วของนิ้วมือ

 

อ้างอิง : https://mono-siri.com/20388

 

 

ที่มา: ปราณี จงสุจริตธรรม แสวง จงสุจริตธรรม. สัมพัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541

学生 [gak-sei]

ความหมาย : นักเรียน