วรรณคดีเรื่องเก็นจิโมโนงะตาริ  (源氏物語)

วรรณคดีเรื่องเก็นจิโมโนงะตาริ (源氏物語)

ข้อมูลญี่ปุ่น 27 มิถุนายน 2561

วรรณคดีเรื่องเก็นจิโมโนงะตาริ  (源氏物語)

 

อ้างอิง: https://ameblo.jp/kazue-fujiwara/entry-10080581507.html

 

     วรรณคดีเรื่องเก็นจิโมโนงะตาริเป็นนวนิยายเรื่องยาวของญี่ปุ่นที่ประพันธ์ขึ้นในกลางสมัยเฮอัน โดยมุระซากิ ชิคิบุ หนึ่งในบรรดาสุภาพสตรีของราชสำนักเฮอัน วรรณคดีเรื่องนี้ปรากฏครั้งแรกในปี ค.ศ. 1008 มีทั้งหมด 54 ตอน ประกอบด้วยตัวอักษรประมาณ 1 ล้านตัวอักษร (ต้นฉบับเขียนด้วยกระดาษประมาณ 2,400 แผ่น) ถือเป็นวรรณคดีที่มีความยาวมาก เขียนด้วยกลอนญี่ปุ่น (วะกะ) ประมาณ 800 บท มีตัวละครประมาณ 500 ตัว ปรากฏตัวตลอดระยะเวลาในเรื่อง 70 ปี

     วรรณคดีเรื่องเก็นจิโมโนงะตาริเป็นนวนิยายเรื่องยาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ ในเวลาต่อมายังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณคดี การเขียนภาพ งานหัตถกรรม และศิลปะการแสดงของญี่ปุ่น และเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น เรื่องราวความรักและความเกลียดชังของชนชั้นสูงในราชสำนักที่ล่วงเลยกว่า 70 ปี มีตัวละครเอก เก็นจิ ฮิคะรุ เด็กหนุ่มรูปงาม โดยฉากหลังกล่าวถึง ราชวงศ์เฮอัน ในต้นศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญสูงสุด วรรณคดีเรื่องนี้ได้ถูกนำไปแปลและตีพิมพ์ในภาษาต่างๆ มากมาย เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ จีน เป็นต้น ผลงานนี้ไม่เพียงแต่มีความงดงามและโดดเด่นในประวัติศาสตร์วรรณคดีของญี่ปุ่นเท่านั้น ยังเป็นผลงานชิ้นเอกที่บอกเล่าถึงยุคสมัยที่ผู้หญิงมีความรุ่งเรืองมาจนถึงในปัจจุบัน นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ยังได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี วรรณคดีเก็นจิ โมโนงะตาริที่จังหวัดเกียวโตด้วย

 

อ้างอิง: http://wellhuang.blogspot.com/2014/11/blog-post_4.html

 

เรื่องย่อ

     วรรรคดีเรื่องเก็นจิ โมโนงะตาริ เป็นเรื่องราวชีวิตที่รุ่งโรจน์ และ ตกยากของ เก็นจิ ฮิคะรุ เจ้าชายผู้ถือกำเนิดเป็นพระราชบุตรในราชสำนักเฮอันผู้มากด้วยพรสววรค์ และรูปลักษณ์ที่งดงาม ไปจนถึงชีวิตของลูกหลานของเขา นวนิยายเรื่องยาวเรื่องนี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 เล่าเรื่องประวัติความรักของเก็นจิ ชีวิตในช่วงต้น ซึ่งมีความรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะพระราชวงศ์

ส่วนที่ 2 ชีวิตในช่วงปลายของเก็นจิ วนเวียนอยู่ในห้วงความรักกับหญิงสาว และจากความล้มเหลวในชีวิตรัก ทำให้ชีวิตตกอยู่ในความไม่แน่นอน และนำไปสู่การออกบวช

ส่วนที่ 3 เรื่องราวชีวิตและความรักของลูกหลานเก็นจิ หลังจากที่เขาเสียชีวิต

 

อ้างอิง:  http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/publ/58_3.pdf

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย. จากญี่ปุ่น. 2558; 2558 (ฉบับที่ 3): หน้า 7.

サボテン [さぼてん]

ความหมาย : กระบองเพชร,ตะบองเพชร