การประกวด

การประกวด "ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6" 「第6回 日本語体験コンテスト」

กิจกรรมต่างๆ 3 ตุลาคม 2561

การประกวด "ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6"

「第6回 日本語体験コンテスト」

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561   

ณ โรงแรงปทุมวันปริ้นเซส (ข้างห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง)

ห้อง Jamjuree Ballroom  A ชั้น M

 

 

ผู้จัดงาน: Kyoritsu International Foundation ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนผู้จัดงานในประเทศไทย: ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study center

ผู้สนับสนุนการจัดงาน: กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น                                                                                   สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย                                                                  สายการบิน All Nippon Airways สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย

 

เวลา 11.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

 

12.00 น. ฟังกติกาการประกวด

 

 

12.20 น. เริ่มประกวดรอบคัดเลือก

 

 

   โดยการตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วรรณกรรม และสังคม โดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบปรนัย (เลือกตอบและข้อเขียน) ทั้งหมด 30 ข้อ หลังจากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป (จำนวน 15 - 20คน) 

 

13.00 น. พักเบรกและรอฟังประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน

 

 

ข้อสอบยากจังมาถ่ายรูปกันดีกว่า อิอิ

 

 

สัมภาษณ์ความรู้สึกกับน้อง ๆ ที่มาประกวดในครั้งนี้กันเลย!

 

 

ผู้ชนะปีที่แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ด้วย

 

14.30 น. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

 

 

   โดยเจ้าหน้าที่คุมการประกวดจะมีการประกาศหัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด 3 หัวข้อ  ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องเลือกที่จะพูดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยมีเวลาเตรียมตัว 15 นาที และขึ้นกล่าวทันที ซึ่งมีเวลาให้ทั้งหมดในการพูด 3 นาทีเท่านั้น

 

17.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผูชนะเลิศการประกวด

การกล่าวสุนทรพจน์ (จำนวน 5 คน)

 

 

ในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเลิศการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ 5 ท่านนะคะ มาดูกันเลยว่าพวกเขาชื่ออะไร มาจากที่ไหน มารู้จักกับพวกเขากันเลยยยย

1. น.ส.ชญาณี มาศยคง (น้องมิลค์) จากจังหวัดอุดรธานี
2. น.ส.อุสนา ศรนารายณ์ (น้องนา) จากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ         กรุงเทพฯ
3. น.ส.สิริญาพร ภักดีชาติ (น้องปาล์ม) จากโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ
4. น.ส.จิราพร เบิคโบ (น้องฝน) จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
5. น.ส.ณัฐย์ณา สิทธิปรีดานันท์ (น้องนินา) จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพฯ

 

 

みんな!おめでとうございます!

愛してる [Aishiteru]

ความหมาย : ฉันรักเธอ