การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบใหม่เริ่มใช้ในญี่ปุ่น

การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบใหม่เริ่มใช้ในญี่ปุ่น

ทันข่าวญี่ปุ่น 21 พฤษภาคม 2562

การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบใหม่เริ่มใช้ในญี่ปุ่น

 

การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบใหม่เริ่มใช้ในญี่ปุ่น

     ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2019 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะให้ใช้วิธีรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาววิธีใหม่ซึ่งใช้ยาที่มีชื่อว่า “KYMRIAH

     KYMRIAH เป็นยารักษาโดยวิธีใหม่ที่จะใช้ระบบภูมิคุ้มกันของตัวผู้ป่วยเอง โดยจะเอาเซลล์คุ้มกันออกมาจากเลือดของผู้ป่วย และทำการปรับปรุงเซลล์เพื่อยกระดับความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็ง พอฉีดกลับเข้าไปภายในร่างกายผู้ป่วยแล้วพบเซลล์มะเร็ง เซลล์นี้ก็จะทำการทำลายเซลล์มะเร็ง

     การรักษาโดยใช้ยา KYMRIAH นั้น ใช้เพียงแค่ 1 ครั้งก็สามารถรักษาได้แล้ว ค่ารักษาถูกกำหนดไว้ว่าราคาประมาณ 33,490,000 เยน แต่ประกันจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 25 ปีหรือเทียบเท่า โดยผู้ป่วยจะจ่ายเองแค่ประมาณ 410,000 เยน และมีความเป็นไปได้ว่าใน 1 ปี ผู้ป่วยที่ใช้การรักษาแบบใหม่จะเกิน 200 คน

     ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การรักษาแบบใหม่ได้ช่วยชีวิตไว้ และทำให้ได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมาก”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: https://www.marumura.com/the-drug-kymriah-in-japan/

奇麗 [Kirei]

ความหมาย : สวย