ONO KOMACHI กับมาตรฐานความเลอโฉมของหญิงงามแห่งญี่ปุ่น

ONO KOMACHI กับมาตรฐานความเลอโฉมของหญิงงามแห่งญี่ปุ่น

ข้อมูลญี่ปุ่น 7 มิถุนายน 2562

ONO KOMACHI กับมาตรฐานความเลอโฉมของหญิงงามแห่งญี่ปุ่น

       หากพูดถึง Ono Komachi 小野小町 ทุกคนอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าบอกว่า Akita Komachi บางคนอาจจะร้องอ๋อ เพราะว่าก็คือข้าวสายพันธุ์หนึ่งของจังหวัดอาคิตะนั่นเองค่ะ โดยคำว่า Komachi นั้นก้มากจากชื่อของนักกวีหญิง Ono Komachi อันเลื่องชื่อและยากที่จะหาใครมาเทียบทั้งฝีมือและความงามได้ค่ะ ไม่เพียงท่าน Komachi จะมีชื่อเสียงและบทกลอนของเธอจะเป็นที่ยอมรับในต้นสมัย Heian ที่เป็นยุคเรืองรองของกวีเท่านั้นนะคะ แต่ข่าวลือต่างๆและเรื่องเล่าอันน่าเกรงขามของเธอยัง ยังคงเป็นที่จดจำมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ 

                                           
       สำหรับในครั้งนี้จะขอเปิดเรื่องถึงกวีหญิงผู้เลอโฉมแห่งอคิตะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ Ono Komachi มีประวัติความเป็นมาอย่างไร บทกลอนของเธอนั้นจะงดงามน่าอ่านตามที่ร่ำลือมาหรือไม่ และองค์รวมของเธอมีผลต่อยุคเฮอันอย่างไร ติดตามได้ตอนหน้าที่ Study AtoZ ค่ะ wink

ที่มา: แปลและเรียบเรียงจาก https://www.tofugu.com/japan/ono-no-komachi/

悲しい [ka-na-shii]

ความหมาย : เศร้าโศก