ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

กิจกรรมต่างๆ 19 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

และโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

 

 

ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 พวกเราทีมงานศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study Center ได้ไปประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

พวกเราได้ไปประชาสัมพันธ์การประกวดที่

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

พวกเราก็เดินไปประชาสัมพันธ์ที่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

และโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

 

ต้องขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสทางทีมงาน J-Study Center

เข้าไปประชาสัมพันธ์การประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้นะคะ

 

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์นี้
http://studyatoz.com/japanese_language_contest.php

 

อย่าลืมสมัครกันเยอะ ๆ นะ

 

 

 

衆愚 [Shuugu]

ความหมาย : กลุ่มคนโง่เขลาเบาปัญญา