ประสบการณ์และความประทับใจที่ไปเรียน KYORITSU JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

ประสบการณ์และความประทับใจที่ไปเรียน KYORITSU JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

ข้อมูลการศึกษาต่อ 25 มิถุนายน 2562

ประสบการณ์และความประทับใจที่ไปเรียน

KYORITSU JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

 

   

ประสบการณ์และความประทับใจที่ไปเรียน

     ความประทับใจในการเรียนที่ Kyoritsu 2 เดือน เนื่องจากผมมีเวลาปิดเทอมถึง 2-3เดือน จึงอยากจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเลยค้นหา โรงเรียนสอนภาษา ละพบว่าที่ เคียวรึสึ มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าสถาบันอื่น ๆ ควบคุมเวลาไปกลับได้ ง่าย จึงเลือกที่นี่ 
     ซึ่งก็มีความประทับใจที่ คุณครูที่โรงเรียนใจดี โรงเรียนสะอาด ส่วนจุดที่แปลกว่าที่เคยเจอมาในโรงเรียนคือ การสอนเน้นไปที่การสอบ JLPT ทําให้เด็กในคลาสส่วนใหญ่แม้จะมี N3 ถึง N2 ความสามารถในการคุย เลยไม่ค่อยแน่นมากนัก ทําให้การเรียนมีความยากนิดหน่อย แต่ทําให้การอ่านพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
     สรุปแล้วสําหรับผมแล้ว Kyoritsu คือ ที่ ๆ สร้างโอกาศให้ผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นได้คุ้มค่ามาก ๆ ถ้าเพื่อน ๆ พี่ ๆน้อง ๆ อยากใช้เวลาในตอนปิดเทอมเพิ่มระดับการใช้ชีวิตละภาษา แนะนําให้มาเรียนระยะสั้นได้ครับ ขอบคุณครับ

 

อณา วรรณประวรรต 


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น เมษายน 2019 KYORITSU JAPANESE LANGUAGE ACADEMY : Tokyo

 

同僚 [do-ryo]

ความหมาย : เพื่อนร่วมงาน