ประสบการณ์และความประทับใจที่ไปเรียน KYORITSU JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

ประสบการณ์และความประทับใจที่ไปเรียน KYORITSU JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

ข้อมูลการศึกษาต่อ 26 มิถุนายน 2562

ประสบการณ์และความประทับใจที่ไปเรียน

KYORITSU JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

 

ประสบการณ์และความประทับใจที่ไปเรียน

     ความรู้สึกตอนไปเรียนกับเคียวริซึ อยากจะบอกว่าสนุกดีค่ะ เซนเซใจดีค่ะ สอนอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ใช้ประโยคง่าย ๆ ให้เราเข้าใจ อธิบายสถานการณ์และภาพตัวอย่างให้เข้าใจว่าประโยคนี้ใช้ยังไงใช้ตอนไหน มีเกมเล็กๆให้เล่นกับเพื่อนในห้อง เพื่อน ๆ ในห้องก็น่ารักค่ะ ช่วยกันเรียน เล่นกับเซนเซบ้าง ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานดีค่ะ

     วันที่เป็นวันกิจกรรม โรงเรียนพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์อุเอโนะ ก็มีการจัดแบ่งกลุ่มกันแล้วมี quiz ให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มช่วยกันตอบคำถาม สนุกดีค่ะ ได้ทำความรู้จักกับเพื่อน พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ไปเรียนที่ประเทศเจ้าของภาษา แม้จะเป็นการเรียนระยะสั้น แต่รู้สึกว่าเราได้ฝึกและมีพัฒนาการในด้านภาษามากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการฟังและการสนทนาตอบสนองดีขึ้นค่ะ ทำให้เราได้ฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น  ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตในญี่ปุ่น และได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยค่ะ

 

อภิญญา ห้องทรัพย์          

   

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น พฤษภาคม 2019 KYORITSU JAPANESE LANGUAGE ACADEMY : Tokyo

 

眠い [ne-mu-i ]

ความหมาย : ง่วงนอน