ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

กิจกรรมต่างๆ 12 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ณ จังหวัดชลบุรี

 

 

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พวกเราทีมงานศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น J-Study Center

ได้ไปประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

ณ โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา และโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

 

ต้องขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสทางทีมงาน J-Study Center

เข้าไปประชาสัมพันธ์การประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้นะคะ

 

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์นี้
http://studyatoz.com/japanese_language_contest.php

 

อย่าลืมสมัครกันเยอะ ๆ นะ

 

 

暑い [atsui]

ความหมาย : ร้อน