จำนวนนักเรียนที่ไปศึกษาต่อญี่ปุ่น ในปี 2009

จำนวนนักเรียนที่ไปศึกษาต่อญี่ปุ่น ในปี 2009

ข้อมูลการศึกษาต่อ 8 พฤศจิกายน 2553

 <<ปี 2 0 0 9>>

 

นักเรียนที่ศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รวม 132,720คน


ปริญญาโท        35,405 คน 

ปริญญาตรี        67,108 คน

วิทยาลัยอาชีวะ   24,914 คน


จีน             79,082 คน

เกาหลี        19,605คน

ไต้หวัน       5,332   คน

เวียดนาม    3,199   คน

มาเลเซีย     2,395   คน

ไทย           2,360   คน

อินโดนีเซีย  1,996   คน

พม่า          1,012   คน


ได้ทุนจากประเทศญี่ปุ่น         10,168     คน

ได้ทุนจากประเทศตัวเอง        3,235       คน

ใช้ทุนตัวเอง                       119,317    คน


  

นักเรียนเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นจาก426 โรงเรียน

รวม42,651 คน


จีน          26,632 คน

เกาหลี     8,360   คน

ไต้หวัน     2,304  คน

เวียดนาม  847    คน

เนปาล      839    คน

ไทย         748    คน

พม่า         312   คน

อินโดนีเซีย 260   คน

มาเลเซีย   220    คนที่มา: JASSO

楽器 [gak-ki]

ความหมาย : เครื่องดนตรี