รวมรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

รวมรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 23 พฤศจิกายน 2553


รวมรายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร
มหาวิทยาลัย ที่อยู่ Website มหาวิทยาลัย Website ของคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 http://www.ku.ac.th www.hum.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 http://www.kku.ac.th http://www.huso.kku.ac.th/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 http://www.chula.ac.th  www.arts.chula.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 http://www.cmu.ac.th  http://www.human.cmu.ac.th/humanHist.php
มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 http://www.tsu.ac.th   http://www.huso.tsu.ac.th/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 http://www.tu.ac.th  www.arts.tu.ac.th/japan
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 http://www.dpu.ac.th  http://www.dpu.ac.th/artsciences/index.php
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 http://www.nu.ac.th  http://www.human.nu.ac.th/home.php
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 http://www.buu.ac.th  www.huso.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 http://www.msu.ac.th   http://www.human.msu.ac.th/
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก หมู่บ้านเมืองเอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 http://www.rsu.ac.th www.rsu.ac.th/libarts/new/Main.asp
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพ 10110 http://www.swu.ac.th http://hu.swu.ac.th/
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 http://www.su.ac.th www.arts.su.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 http://www.utcc.ac.th http://humanities.utcc.ac.th/
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  88 หมู่8 ถ.บางนา-ตราด กม.26 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 http://www.au.edu http://www.ca.au.edu/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 http://www.ubu.ac.th http://www.la.ubu.ac.th/


รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร
มหาวิทยาลัย ที่อยู่ Website มหาวิทยาลัย Website ของคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่  202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 http://www.cmru.ac.th  www.human.cmru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี  321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 http://www.tru.ac.th  http://www.human.tru.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 http://www.nrru.ac.th  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 http://www.aru.ac.th 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม  เลขที่ 66 วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 http://www.psru.ac.th  http://human.psru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 http://www.pcru.ac.th  http://human.pcru.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์  422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 http://web1.rru.ac.th  http://human.rru.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 http://www.sskru.ac.th http://japan.sskru.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา  ลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 http://www.ssru.ac.th  http://www.hs.ssru.ac.th/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์  เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 http://www.uru.ac.th 


UPDATE BY : STUDY A TO Z : 24/11/2010

やくざ [Yakuza]

ความหมาย : ยากูซ่า (มาเฟียญี่ปุ่น)