Share |

การแข่งขัน ทักษะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

 

นศ.ต่างชาติเข้ามาเรียนในญี่ปุ่นเดือน พ.ค.ราว 1.41 แสนคน

10 มกราคม 2554 (เข้าชมมาแล้ว 2052 ครั้ง)


              องค์กรบริการนักศึกษาของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในญี่ปุ่นราว 1.41 แสนคน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลเมื่อปี 2497 ในจำนวนนี้มีทั้งเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ โดยจำนวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปี 2552 กว่า 9,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาชาวจีนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 ของทั้งหมด ซึ่งเมื่อปีที่แล้วพบว่า มีนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนต่อในญี่ปุ่นกว่า 86,000 คน มากกว่าเมื่อปี 2552 ราว 7,000 คน ส่วนที่เหลือมาจากเกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องเพิ่มความพยายาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรับนักศึกษาต่างชาติ เพิ่มขึ้นในปีนี้

ที่มา : Manager Online