ข่าวสาร & สาระน่ารู้

66 สิ่ง สุดฮิปของญี่ปุ่น

ข้อมูลญี่ปุ่น 18 มิถุนายน 2552

66 สิ่ง สุดฮิปของญี่ปุ่น พอดีได้มาจาก ฟอร์เวิดอีเมล์เลยไม่รู้ที่มาจากหนังสืออะไร(ใครรู้ช่วยบอกที)เห็นว่าน่าสนใจดีเลยเอามาฝากเผื่อออกไอเดียทำไรต่างๆได้อีกเยอะ นั่งไล่ ดูบางอันนี่เหมือนของวิเศษของ...

ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 18 มิถุนายน 2552

การศึกษาของญี่ปุ่นแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ การศึกษาระดับต้นได้แก่ การศึกษาขั้นอนุบาล ซึ่งเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 3 ปีไปจนถึงอายุ 5 ปี และขั้นประถมศึกษา 1-6 ตั้งแต่อายุ 6 ปีไปจนถึง 12 ปีโดยประมาณ ...

การเตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 19 มิถุนายน 2552

Study Plan การวางแผนการศึกษา        นักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาในญี่ปุ่นนั้น แต่ละคนอาจมีแรงบันดาลใจและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งวิธีการศึกษา ระยะเวลาแล...

การสอบเข้าเพื่อไปเรียนที่ญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 19 มิถุนายน 2552

การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น   1. วัตถุประสงค์     เป็นการจัดการสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติท...

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 19 มิถุนายน 2552

      การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศญี่ปุ่น ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อในการสอน แม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาบางแห่งหรือบางหลักสูตรสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่ก็เป็นส่วนน้อย ด...

สถาบันการศึกษาระดับสูง

ข้อมูลการศึกษาต่อ 19 มิถุนายน 2552

มหาวิทยาลัย การศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ใช้ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ปี ส่วนคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี นอกจากหลักสูตรปกติแล้ว ทางมหาวิทย...

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 22 มิถุนายน 2552

เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.html วิธีการเข้าประเทศญี่ปุ่น     (1) ขอรับหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เลือก (ส...

โรงเรียนและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 22 มิถุนายน 2552

     ถึงแม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาบางแห่งสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่จะสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในญี่ปุ่นจำเป...

การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ

ข้อมูลการศึกษาต่อ 22 มิถุนายน 2552

1.การวางแผนเพื่อศึกษาต่อ นักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาต่อในญี่ปุ่น มีเหตุจูงใจที่แตกต่างกัน อีกทั้งวิธีการศึกษา ระยะเวลา สถาบันก็แตกต่างกันด้วย แต่สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ความสามารถทางการศึกษา ป...