ข่าวสาร & สาระน่ารู้

สถาบันการศึกษาระดับสูง

ข้อมูลการศึกษาต่อ 19 มิถุนายน 2552

มหาวิทยาลัย การศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ใช้ระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ปี ส่วนคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี นอกจากหลักสูตรปกติแล้ว ทางมหาวิทย...

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 22 มิถุนายน 2552

เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.html วิธีการเข้าประเทศญี่ปุ่น     (1) ขอรับหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เลือก (ส...

โรงเรียนและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลการศึกษาต่อ 22 มิถุนายน 2552

     ถึงแม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาบางแห่งสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่จะสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในญี่ปุ่นจำเป...

การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ

ข้อมูลการศึกษาต่อ 22 มิถุนายน 2552

1.การวางแผนเพื่อศึกษาต่อ นักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาต่อในญี่ปุ่น มีเหตุจูงใจที่แตกต่างกัน อีกทั้งวิธีการศึกษา ระยะเวลา สถาบันก็แตกต่างกันด้วย แต่สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ความสามารถทางการศึกษา ป...