Share |
Kyoshin Language Academy

Kyoshin Language Academy

2019-02-21 (เข้าชมมาแล้ว 2204 ครั้ง)

 

Kyoshin Language Academy
Kyoshin Language Academy
       Kyoshin Language Academy เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่บริหารโดยเคียวชินกรุ๊ป ธุรกิจที่ครอบคลุมด้านการศึกษา บริษัทเคียวชิน จำกัด ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1975 โดยมีเป้าหมายในการก่อตั้ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมของผู้คนในญี่ปุ่นและทั่วโลก และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นให้เป็นที่ยอมรับ
       Kyoshin Language Academy (KLA) มีสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในโตเกียว 3 แห่ง และในเกียวโต 1 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง KLA มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจมาเป็นเวลายาวนาน และมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนักเรียนชาวต่างชาติทั้งหมดโดยทีมผู้สอนที่มีความสามารถภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีกลุ่มครูที่มีประสบการณ์และมีพื้นฐานที่ดี
       ครูที่มีประสบการณ์ ประมาณ 30 คน คอยให้คำแนะนำนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดและช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ด้วยการสนับสนุนเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเตรียมสอบ JLPT ไปจนถึงการเตรียมสอบ EJU ตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่จะกำจัดความกังวลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในต่างประเทศ เรามีบุคลากรและครูที่พูดภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น อังกฤษ เกาหลี จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น ดังนั้นนักเรียนที่ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารเมื่อพวกเขามาถึงที่นี่

 

คอร์สระยะสั้น 1 เดือน (4 สัปดาห์ / 20 ครั้ง)
       แพ็คเกจค่าเรียนระยะสั้น 1 เดือน ราคาประมาณ 70,200 เยน **
       (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16,200 เยน, ค่าเรียน 54,000 เยน)
       ** ค่าเรียนจริงจะคิดตามจำนวนวันที่ไปเรียน หากวันไหนเป็นวันหยุดโรงเรียน จะไม่คิดค่าเรียนวันนั้น เพราะฉะนั้น ใน 1 เดือน อาจจะได้เรียนไม่ครบ 20 วัน)

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
- ค่าวีซ่า
- ตั๋วเครื่องบิน
- ค่าที่พัก (หากหอพักนักเรียนว่าง สามารถเข้าพักได้ 3 เดือน 177,500 เยน ตอนออกจะได้เงินประกันคืน 15,000 เยน หรือค่าที่พักสำหรับ 1 เดือน 85,000 เยน ตอนออกจะได้เงินประกันคืน 15,000 เยน)
- ค่าเดินทาง, ค่าอาหารและของใช้ส่วนตัว
- ค่าประกันอุบัติเหตุในต่างประเทศ

 

Kyoshin Language Academy Kyoshin Language Academy

 

ที่พักของทางโรงเรียน
ลักษณะห้อง แบบ A (ห้องคู่) แบบ B (ห้อง 3 คน) แบบ C (ห้อง 4 คน)
ค่าแรกเข้า 30,000 เยน
เงินค้ำประกัน 20,000 เยน

ตอนออกจากหอจะได้เงินคืนและเสียค่าทำความสะอาดหอ 5,000 เยน

ค่าหอ / เดือน 40,000 เยน 35,000 เยน 30,000 เยน
ค่าน้ำค่าไฟ / เดือน 5,000 เยน

กรณีที่ใช้เกิน 5,000 เยน ในระยะเวลา 1 เดือน จะต้องจ่ายค่าส่วนเกินเอง

ค่าประกันภัย / เดือน 500 เยน
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ห้องครัว, หม้อหุงข้าว, ตู้เย็น, โทรทัศน์, ไมโครเวฟ,ห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำ, เครื่องซักผ้า
อุปกรณ์ภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ, เตียง, โต๊ะ, อินเตอร์เน็ต
สถานที่ จากหอพักถึงโรงเรียน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-20 นาที

สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้ที่สุด : สถานี Takadanobaba, Nishi-Waseda

 

อากิฮาบาระ
ลักษณะห้อง ห้องคู่
ค่าแรกเข้า 30,000 เยน
เงินค้ำประกัน 20,000 เยน

ตอนออกจากหอจะได้เงินคืนและเสียค่าทำความสะอาด 5,000 เยน

ค่าหอ / เดือน 35,000 เยน
ค่าน้ำค่าไฟ / เดือน ค่าน้ำรวมในค่าหอแล้ว

กรณีที่ใช้เกินกำหนดของ 1 เดือน จะต้องจ่ายค่าส่วนเกินเอง

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ห้องครัว, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, ห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำ, เครื่องซักผ้า
อุปกรณ์ภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ, เตียง, โต๊ะ, อินเตอร์เน็ต
สถานที่ จากหอพักถึงโรงเรียนใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ถ้าใช้จักรยานประมาณ 15 นาที

 

Kyoshin Language Academy Kyoshin Language Academy

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับผู้สมัคร
• ใบสมัคร ของทางโรงเรียน (สามารถขอได้จาก J-Study Center)
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 4 รูป
• สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
* วีซ่าที่ใช้สำหรับการไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น จะเป็นวีซ่าประเภทระยะสั้น (Temporary Visitor) เป็นวีซ่าที่ใช้ท่องเที่ยว, ศึกษาดูงาน, เยี่ยมญาติ ฯลฯ จึงพำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นได้เพียง 90 วัน และไม่สามารถต่ออายุวีซ่า หรือ ทำงานพิเศษได้

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าระยะสั้น (Temporary Visitor)
• หนังสือเดินทาง (ในวันที่ยื่นขอวีซ่าต้องมีอายุใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน)
• ใบคำร้องขอวีซ่า 1 ใบ (สามารถขอกับทาง J-Study หรือ Download ได้จากเว็บไซต์สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
• แบบสอบถามเพื่อการยืนยันขอวีซ่า (มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 1 ใบ
• รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1 ใบ
• ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง 1 ชุด
** กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด
(ให้ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักผ่อน)
** ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
** ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
** ในกรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
• ผู้เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
• สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ)ฉบับจริงและสำเนา ทุกหน้า 1 ชุด
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง ยกเว้นสำหรับผู้ที่ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเทียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตรา เงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่น ขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคารทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น