College of business and communication

外語ビジネス専門学校

College of business and communication

 

ที่อยู่

College of business and communication

   20-7 Ekimae-honchou Kawasaki-ku Kawasaki, Kanagawa 210-0007 

 
 
จุดเด่นของโรงเรียน
   College of Business and Communication (CBC) นี้ ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปีแล้ว ตั้งแต่ปีค.ศ.1948 โดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอKawazaki ก่อตั้งเป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษประชาชนชาวคาวาซาคิ เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียน จากทั่วประเทศและส่งออกสู่ที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นโรงเรียนรุ่นแรก ๆ ที่จับกระแสการที่ญี่ปุ่นก้าวออกสู่นานาประเทศ มุ่งสู่การศึกษาโลกาภิวัฒน์ ตั้งภาควิชาที่ชื่อมีคำว่านานาชาติ ได้แก่ ธุรกิจนานาชาติ และการโรงแรมนานาชาติ พร้อมกับการเปลี่ยนไปของยุคสมัย เป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นชั้นสูง ภาควิชาค้นคว้าข่าวสารธุรกิจนานาชาติ ที่รับนักศึกษาจากต่างชาติ
   ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาตินี้ ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1987 และในปีค.ศ. 1990 ได้ตั้งภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นชั้นสูงขึ้น ตั้งแต่นั้นมา ได้มีนักศึกษาจากหลายชาติเข้ามาศึกษาและสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก โรงเรียน เฉพาะทางของญี่ปุ่น ได้งานตามที่ต้องการ และประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน
 

   * จากขั้นต้นถึงขั้นสูงแบ่งห้องเรียนเป็น 8 ระดับ

   * คณาจารย์ที่มีความรู้กว้างขวาง

   * มีระบบการเลือกวิชาเรียน ตัวอย่างเช่น สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เรียนภาษาญี่ปุ่นจากวีดีโอ วิชาเตรียมศึกษาต่อระดับสูง (คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี)

   * ระบบอาจารย์ประจำชั้น

   * ทุก 3 เดือนจะมีการสัมภาษณ์รายบุคคล รับปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และแนะแนวทางอนาคต   สามารถศึกษาต่อภาควิชาระดับสูงของวิทยาลัย
(เช่น ภาควิชาธุรกิจนานาชาติ , ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ , ภาควิชาธุรกิจนานาชาติและคอมพิวเตอร์ หรือภาควิชาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น ) 

   * มีระบบโควต้าเข้าศึกษาต่อและระบบการลดค่าเล่าเรียน

 

หอของโรงเรียนCollege of Business and Communication

ค่าแรกเข้า

45,000 เยน

ค่ามัดจำ

20,000 เยน

ค่าบำรุงหอพัก

30,000 เยน

ค่าประกันอัคคีภัย

5,000 เยน

ค่าหอพัก (รวมค่าน้ำค่าไฟ)

58,000-63,000 เยน(ห้องคู่)

กรณีพักห้องเดี่ยวเดือนละ 110,000 เยน

ค่าที่นอน

10,000 เยน

รวม

284,000-299,000 เยน

อุปกรณ์/อื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, ไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้า, โทรทัศน์, เครื่องเป่าลมร้อนในห้องน้ำ, เครื่องดูดฝุ่น (แชร์), โซฟา, สายต่ออินเตอร์เน็ท ห้องคู่มีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว มีพื้นที่ชั้นลอยสำรับนอน
เวลาที่ใช้ในการเดินทางถึงโรงเรียน เดิน 1 นาที

 

    

  

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

หลักสูตรระยะยาว 1 ปี

   ค่าเล่าเรียน

 

ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

ค่าธรรมเนียม

20,000

-

ค่าแรกเข้า

100,000

-

ค่าเล่าเรียน

345,000

345,000

รวม

465,000

345,000

    **หน่วยเงินเยน**

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพิ่อธุรกิจ

   ค่าเล่าเรียน

 

ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

ค่าธรรมเนียม

30,000

-

ค่าแรกเข้า

100,000

-

ค่าเล่าเรียน

350,000

350,000

รวม

475,000

350,000

   **หน่วยเงินเยน**

 

หลักสูตรระยะสั้น

   ค่าเล่าเรียน

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

คอร์สฤดูใบไม้ผลิ

10 เมษายน 2015 - 24 มิถุนายน 2015

คอร์สฤดูร้อน

29 มิถุนายน 2015 - 16 กันยายน 2015

คอร์สฤดูใบไม้ผลิ

7 ตุลาคม 2015 - 22 ธันวาคม 2015

คอร์สฤดูหนาว

7 มกราคม 2016 - 17 มีนาคม 2016

ค่าเล่าเรียน

195,000円

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์

 

 

สัญชาติของนักเรียนปัจจุบัน

ชื่อประเทศ จำนวนนักเรียน
จีน 31
เกาหลี 72
อื่นๆ 37

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล
E-mail
อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
ที่อยู่
ข้อความ