Meros Language School

メロス言語学院

Meros Language School

 

 

 

ที่อยู่

Meros Language School

    2-45-7 HigshiIkebukuro Toshimaku Tokyo 〒170-0013

 
จุดเด่นของโรงเรียน
   - โรงเรียนตั้งอยู่ที่ อิเคะบุโระ ซึ่งเป็นบริเวณที่สะดวกสบายและมีรถไฟหลายสายผ่าน และยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านค้ามากมาย 
   - หลักสูตรหลากหลายพัฒนานักเรียน ทั้ง 4 ( ฟัง พูด อ่าน เขียน ) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีชั้นเรียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง
   - เมรอสได้จัดเตรียมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอันหลากหลายเพื่อนสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียน และเพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น 
   - สนับสนุนทุกอย่างสำหรับชีวิตนักเรียนในญี่ปุ่นไม่เพียงแต่การเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ยังรวมถึงชีวิตนักเรียนในญี่ปุ่นเรื่องต่างๆ เช่น ที่พัก งานพิเศษ ตามความต้องการของนักเรียน
 
image1 image2 image3
image4 image5 image6
 

ห้องพักนักเรียนของโรงเรียน Meros Language School

Minami Ikebukuro Dormitory(สำหรับผู้หญิง)

 

ค่าหอ/คน/เดือน

ค่าแรกเข้า

ค่าเครื่องนอน

ค่าทำความสะอาด

ค่าไฟฟ้า

ค่าประกัน

รวม

(6เดือน)

ห้องละ 1 คน

40,000円

50,000円

10,000円

10,000円

8,000円

40,000円

398,000円

ห้องละ 2 คน

35,000円

50,000円

10,000円

10,000円

8,000円

35,000円

363,000円

ห้องละ 3 คน

33,000円

50,000円

10,000円

10,000円

8,000円

33,000円

349,000円

ห้องละ 4 คน

29,000円

50,000円

10,000円

10,000円

8,000円

29,000円

321,000円

 

เฟอร์นิเจอร์

เครื่องปรับอากาศ, เตียง , โต๊ะ ,เก้าอี้

ใช้ร่วมกัน

ห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำ, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, ห้องครัว, ไมโครเวฟ

 

Otsukaekimae Dormitory

 

ค่าหอ/คน/เดือน

ค่าแรกเข้า

ค่าส่วนรวมต่อเดือน

ค่าทำความสะอาด

ค่าเครื่องนอน

ค่าประกัน

รวม

(6เดือน)

ห้องละ 2 คน

38,000円

50,000円

10,000円

10,000円

10,000円

30,000円

388,000円

 

เฟอร์นิเจอร์

เครื่องปรับอากาศ, เตียง , โต๊ะ ,เก้าอี้

ใช้ร่วมกัน

ห้องอาบน้ำ(แยกชายหญิง), ห้องน้ำ, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, ห้องครัว, ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, เครื่องอบแห้ง, ห้องอาบน้ำเดี่ยว  เป็นต้น

 

 คอร์สเรียน

    โรงเรียนนี้มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ส่วนเดือนที่เปิดภาคเรียนนั้นมีเดือน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม

 

ตารางค่าเล่าเรียน

หลักสูตร

ค่าธรรมเนียม

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

อื่น ๆ

ค่าหนังสือ

รวม

2 ปี

20,000円

50,000円

1,200,000円

120,000円

ตามจริง

1,390,000円

1 ปี 9 เดือน

20,000円

50,000円

1,050,000円

105,000円

ตามจริง

1,225,000円

1 ปี 6 เดือน

20,000円

50,000円

900,000円

90,000円

ตามจริง

1,060,000円

1 ปี 3 เดือน

20,000円

50,000円

750,000円

75,000円

ตามจริง

895,000円

1 ปี

20,000円

50,000円

600,000円

60,000円

ตามจริง

730,000円

ระยะสั้น 3 เดือน

-

-

170,000円

-

ตามจริง

170,000円

3 เดือน(ทำงานวันหยุด)

-

-

150,000円

-

ตามจริง

150,000円

    **ค่าประกันของนักเรียน 16,700เยน(ระยะเวลา 1 ปี)**

 
summerwntercource1 summerwntercource2
summerwntercource3 summerwntercource4
 
 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook: jstudycenter

Hotline: 02-255-9681

E-mail: service.jstudy@gmail.com