ชื่อโรงเรียน

KYORITSU INTERNATIONAL FOUNDATION

共立国際流奨学財団

ที่อยู่

Kyoritsu Foundation Japanese Language Academy

2-17-12 Tokyo-bu,Bunkyou-ku,Yushima
โทร.03-5805-0381 แฟกซ์.03-5684-6358

สํานักงานตัวแทนในประเทศไทย
J-Study Center
77/110 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-653-6335 แฟกซ์ 02-2559680
Email : service.jstudy@gmail.com

 

 

จุดเด่นของโรงเรียน

 โรงเรียน Kyoritsu Japanese Language Academy เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้มูลนิธิของ Kyoritsu Foundation Japanese Language Academy ซึ่งมูลนิธินี้ เป็นมูลนิธิที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้เข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นค่าเรียนจึงค่อนข้างถูก ทั้งยังมีหอพักนักเรียนที่ราคาย่อมเยาว์เหมาะแก่นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน แถมโรงเรียนนี้ยังอยู่ภายในโตเกียวอีกด้วยทำให้การคมนาคม จับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ ค่อนข้างจะสะดวก

ทุนการศึกษา

   สำหรับผู้ที่ผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ N2 ขึ้นไปจะได้รับทุน 50,000 เยน หรือกรณีที่ไม่เคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น วันปฐมนิเทศจะมีการจัดสอบภาษาญี่ปุ่นระดับเทียบเท่า N2 ถ้าสามารถสอบผ่าน ก็มีสิทธิที่จะได้รับทุนเช่นเดียวกัน

 

วันที่ก่อตั้ง

หลักสูตร / คอร์สเรียน

คอร์สระยะยาวจะเปิดภาคเรียนช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมเท่านั้น ท่านใดที่มีความสนใจที่จะเรียนคอร์สระยะยาวควรจัดเตรียมเอกสารทำเรื่องขอไปเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน

คอร์สระยะยาวที่เปิดรับสมัคร

คอร์ส

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 

เปิดเทอมเดือนเมษายน(2ปี)

 

 

 

คอร์สพื้นฐาน, คอร์สปริญญาตรี, คอร์ส

ปริญญาโท, คอร์สคุณวุฒิพยาบาล

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- สำหรับผู้สมัครคอร์สระดับ 

มหาวิทยาลัยหรือเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทจะต้องจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี(หรือเทียมเท่า)

-สำหรับผู้ที่จะสมัครคอร์สคุณวุฒิ

พยาบาลจะต้องมีคุณวุฒิพยาบาล

ภายในประเทศแล้ว

เปิดเทอมเดือนตุลาคม(1ปี 6เดือน)

 

ค่าเล่าเรียน คอร์สพื้นฐาน•คอร์สมหาวิทยาลัย•ศึกษาต่อระดับปริญญาโท•คอร์สพยาบาล*

 

ช่วงเวลาเข้าเรียน

ค่าเล่าเรียน

ค่าบำรุง, ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน

ค่าประกัน, ค่าฝึกงาน

รวม

เดือนเมษายน

(2 ปี)

ปีที่ 1

480,000

180,000

30,000

690,000

ปีที 2

480,000

180,000

30,000

690,000

เดือนตุลาคม

(1 ปี 6 เดือน)

ปีที่ 1

480,000

180,000

30,000

690,000

ปีที่ 2

240,000

90,000

15,000

345,000

**หน่วยเงินเยน**

*สำหรับหลักสูตรพยาบาลจะมีค่าหลักสูตรสอนการสอบพยาบาลด้วย 200,000 เยน (จะเริ่มเรียนหลังสอบปีถัดมาเดือนกุมภาพันธ์ หลังสอบวัดระดับผ่านแล้ว)

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 

สำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงหยุดยาวของประเทศตนเอง หรือท่านที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทำงาน ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการศึกษาต่อ ระยะเวลาในการเรียนที่สามารถกำหนดได้เองโดยเริ่มตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อมทั้งค่าเล่าเรียนในราคาที่เหมาะสม ซึ่งรวมค่าหอพักไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังมีใบประกาศนียบัตรบัตรมอบให้หลังจากที่จบการศึกษาด้วย (ต้องเข้าชั้นเรียนมากกว่า80%) ขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 
แพ็คเกจเรียนระยะสั้น ราคา 108,000 เยน / 4 สัปดาห์ (ประมาณ 30,000 บาท) 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

 • - ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น 4 สัปดาห์ (จำนวน20วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)
 • - ค่าหอพักนักเรียน (เป็นเวลา 30 วัน)

 • - อาหาร 2 มื้อต่อวัน(เช้า และเย็น) รับประทานที่ห้องอาหารของหอพัก (จันทร์-เสาร์ ไม่รวมวันอาทิตย์)
 • - ค่าไฟฟ้าและค่าอินเตอร์เน็ตในหอพัก (ระบบสายLAN) 

 • - ค่าเช่าเครื่องนอน 1 ชุด ประกอบด้วย ฟุตง(ที่นอน) หมอน, ผ้าปูที่นอน,ผ้าห่ม  

  ** จะมีการเก็บค่าบำรุงหอพักเพิ่มเติม 3,000 เยน เมื่อเดินทางไปถึงหอพัก
  ** หากต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเดินทางเข้าพักหอ จะต้องมีการแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนเสมอ

 •  

หอพักโรงเรียน

หอพักของKyoritsu

 

ค่าแรกเข้า

ค่าปรับปรุง

ค่าบำรุงรักษา

ค่าเช่าห้อง

ค่าไฟฟ้า

พักคนเดียว

53,000

15,000

3,000 ต่อปี

53,000 ต่อเดือน

5,400

พัก 2 คน

53,000

15,000

3,000 ต่อปี

32,000 ต่อเดือน

5,400

พัก 4 คน

53,000

15,000

3,000 ต่อปี

25,000 ต่อเดือน

5,400

**สำหรับท่านที่พักคนเดียวนั้น จะมีอาหารให้ 2 มื้อ ยกเว้นวันหยุดที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้**

**หน่วยเงินเยน**

หอพักหญิง

 

รายละเอียดโดยรวมของหอหญิง

               

ชื่อสถานที่

Ayase Ladies Dormitory

สถานที่ตั้ง

〒124-0001 Tokyo Katsushika-ku Kosuge 3-9-19

 

การเดินทาง

•สามารถเดินไปรถไฟสายKeisei( สถานี  Horikirishobuen) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

•สามารถไป รถไฟสาย JR-Jouban และ รถไฟสาย Tokyo metro-Chiyoda(สถานี Ayase)    โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 12 นาที

การเดินทางไปรถไฟสายหลัก

•ใช้เวลาเดินทางไป Shinochanomizu ประมาณ 17 นาที

•ใช้เวลาเดินทางไป Ueno ประมาณ 12 นาที

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

 อาศัยร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ,มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ , ราคาย่อมเยาว์

สัดส่วนโครงสร้าง

อาคารสร้างด้วยโครงเหล็กมีทั้งหมด  3 ชั้น

รูปแบบห้องนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่นเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ขนาด 7.92~12.90 ตารางเมตร

จำนวนคนที่อยู่ได้

 115 คน

 

ภายในบริเวณหอ

                • ห้องอาบน้ำรวม                  • ห้องซักรีด            • ห้องอาหาร          • ที่จอดรถจักรยาน                              

                • ห้องอาบน้ำส่วนตัว            • ประตูเข้าหอระบบคีย์การ์ด                              • บริเวณตากผ้า

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง

                • เครื่องปรับอากาศ              • เตียง                                 • ชั้นหนังสือ            • เก้าอี้

                • ตู้เสื้อผ้า                           • ผ้าม่าน                              • โต๊ะ                      • โคมไฟตั้งโต๊ะ

                • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง          • อินเตอร์เน็ต(LAN)              • โทรศัพท์             

ตารางเวลา

 

เวลาเปิด-ปิดประตู

เวลารับประทานอาหาร

เวลาใช้ห้องน้ำรวม

วันปกติ

 

ไม่มี

เช้า  6:30-8:30

เย็น 19:00-21:00

 

18:00-22:00

วันหยุด

วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดหน้าร้อน 5 วัน, วันหยุดช่วงปีใหม่ 5 วัน, วันหยุดปลายปี 7 วัน, วันเสาร์ที่ 5 ของเดือน และวันที่มีการฝึกงานโรงอาหารงานและงานที่เกี่ยวข้องก็จะปิด

 

หอพักชาย

 

รายละเอียดโดยรวมของหอชาย

ชื่อสถานที่

Dormy Ayase

สถานที่ตั้ง

〒124-0001 Tokyo katsushika-ku kosuge 2-13-13

 

การเดินทาง

•สามารถเดินไปรถไฟสายkeisei( สถานี  Horikirishobuen) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

•สามารถไป รถไฟสาย JR-Tokiwa และ รถไฟสาย Tokyo metro-chiyoda(สถานี Ayase)    โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 12 นาที

การเดินทางไปรถไฟสายหลัก

•ใช้เวลาเดินทางไป Shinochanomizu ประมาณ 17 นาที

•ใช้เวลาเดินทางไป Ueno ประมาณ 12 นาที

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

มีสถานีรถไฟใกล้ๆหอ

สัดส่วนโครงสร้าง

อาคารสร้างด้วยโครงเหล็กมีทั้งหมด  3 ชั้น

รูปแบบห้องนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่นเป็นสไตล์ตะวันตก ขนาด 9.72 ตารางเมตร

จำนวนคนที่อยู่ได้

 64 คน

ภายในบริเวณหอ

                • ห้องอาบน้ำรวม                  • ห้องซักรีด            • ห้องอาหาร                     • ที่จอดรถจักรยาน                              

                • ห้องอาบน้ำส่วนตัว             • ประตูเข้าหอระบบคีย์การ์ด                             • บริเวณตากผ้า

                • ที่สำหรับทำอาหาร             • ตู้รับจดหมาย

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง

                • เครื่องปรับอากาศ              • เตียง                    • ชั้นหนังสือ           • เก้าอี้

                • ตู้เสื้อผ้า                           • ผ้าม่าน                 • โต๊ะ                     • โคมไฟตั้งโต๊ะ

                • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง          • อินเตอร์เน็ต(LAN)                              • โทรศัพท์             

 

 

เวลาเปิด-ปิดประตู

เวลารับประทานอาหาร

เวลาใช้ห้องน้ำรวม

วันปกติ

6:30-0:00

เช้า  6:30-8:30

วันเสาร์เช้า 6:30-10:30

เย็น 18:30-23:30

วันเสาร์เย็น 18:30-22:00

18:00-0:00

วันหยุด

วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดหน้าร้อน 5 วัน, วันหยุดช่วงปีใหม่ 5 วัน, วันหยุดปลายปี 7 วัน, วันเสาร์ที่ 5 ของเดือน และวันที่มีการฝึกงานโรงอาหารงานและงานที่เกี่ยวข้องก็จะปิด

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Full name : Email :
Age : Gender :
Contact Address : Current Status :
Messages & Requests :
   
:

Reload Image

  :  

"กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมไปถึงท่านโดยตรง"