I.C.NAGOYA

I.C.NAGOYA 日本語学校

I.C.NAGOYA

ที่อยู่

C. Nagoya

   3-26-19 Meieki,Nakamura-ku,

   Nagoya 450-0002 Japan

   Tel : +81-52-581-3370
   Fax : +81-52-581-3373

 

จุดเด่นของโรงเรียน

   I.C.NAGOYA ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี โดยมีนักเรียนมาจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ตัว “I.C.” ย่อมาจาก “International Communication”  ในปัจจุบันจากการแพร่หลายของอินเตอร์เน็ต ทำให้คนทั่วโลกสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระ แต่ทว่าการสื่อสารความนึกคิดของตนเองออกมาเป็นคำพูดนั่นต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด   ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนจึงมุ่งที่การขจัดอุปสรรคทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล  ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไปพร้อม ๆ กับสอดแทรกบทเรียนภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย  

   เมืองนาโกย่า ตั้งอยู่ในภาคกลางของญี่ปุ่น เกือบกึ่งกลางของประเทศ มีประชากร 2 ล้าน 2 แสนคน เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองใหญ่ ศูนย์กลางของภูมิภาคจูบุ  และความเป็นชนบทที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  แม้จะเป็นเมืองใหญ่แต่ค่าครองชีพไม่สูง  เหมาะแก่การพักอาศัย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีบริษัทน้อยใหญ่ตั้งอยู่มากมาย  จนทำให้สัมผัสได้ถึงความคึกคักที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่หน้าสถานีนาโกย่านั้น เปรียบเหมือนประตูบ้าน มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจมากมาย  นาโกย่าเมืองที่ผสมผสานญี่ปุ่นยุคเก่าและใหม่กำลังรอทุกท่านมาเยือน

 

หอพักของ I.C. Nagoya

จำนวนห้อง

9 ห้อง

ค่าที่พัก(ต่อเดือน)

พักเดี่ยว 50,000 เยน

ห้องพักคู่ 32,000 เยน

ค่ามัดจำ

เท่ากับค่าเช่าที่พักจำนวนสองเดือน(เมื่อย้ายออกจะได้รับเงินคืน หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว)

ค่าส่วนกลาง(3เดือน)

15,000 เยน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ เตาไฟฟ้า  เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า

ที่ตั้ง

ไปโรงเรียนประมาณ 8 นาทีโดยจักรยาน

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรระยะยาว

   เปิดภาคเรียน เม.ย., ก.ค., ต.ค.,ม.ค.

ระยะเวลา

2 ปี

1 ปี 9 เดือน

1 ปี 6 เดือน

1 ปี 3 เดือน

1 ปี

ค่าสมัคร

20,000

ค่าแรกเข้า

50,000

ค่าเล่าเรียน

1,300,000

1,137,500

975,000

812,500

650,000

ค่าเอกสาร

31,920

27,930

23,940

19,950

15,960

ค่าทัศนศึกษา

12,000

9,000

9,000

6,000

6,000

ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

ค่าประกันสุขภาพ

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

ค่าประกันอุบัติเหตุ

15,000

13,125

11,250

9,375

7,500

รวม

1,508,920

1,327,555

1,149,190

967,825

789,460

                                                                                                                        **หน่วยเงินเยน**

หลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลา

ค่าเล่าเรียน

1 สัปดาห์

28,830

2 สัปดาห์

46,820

3 สัปดาห์

70,230

4 สัปดาห์

79,360

5 สัปดาห์

99,200

6 สัปดาห์

119,040

7 สัปดาห์

123,690

8 สัปดาห์

141,360

9 สัปดาห์

159,030

10 สัปดาห์

176,700

                                                                                                                   **หน่วยเงินเยน**

 

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล
E-mail
อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
ที่อยู่
ข้อความ