ชื่อโรงเรียน

Hamamatsu Japanese Language College

浜松日本語学院

ที่อยู่

Hamamatsu Japanese Language College

10-31 3-chome Chuo, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0929
Phone 053-450-6590

โรงเรียนในเครือของเราเป็นสถาบันครบวงจรที่มี Shizuoka Institute of Science and Technology เป็นศูนย์กลาง และมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 แห่ง โรงเรียนเฉพาะทาง 6 แห่ง อีกทั้งมีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยนักเรียนที่เรียนจบ Hamamatsu Japan Language College จะได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาเข้า เรียนต่อ “Shizuoka Institute of Science and Technology และโรงเรียนเฉพาะทาง” ที่อยู่ในเครือเดียวกัน โดยนักเรียนที่เรียนต่อในสถานศึกษาในเครือจะได้รับการยกเว้นค่าพิจารณาให้เข้ารับการศึกษา ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียนในราคาพิเศษ และมีระบบโควต้า

วันที่ก่อตั้ง

หลักสูตร / คอร์สเรียน

หลักสูตรระยะยาว

เปิดภาคเรียนเฉพาะ เดือน เม.ย. และ ต.ค.

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

รวม

1 ปี 6 เดือน

22,000

60,000

900,000

982,000

2 ปี

22,000

60,000

1,200,000

1,282,000

                                                                                                                    **หน่วยเงินเยน**

หอพักโรงเรียน

-

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Full name : Email :
Age : Gender :
Contact Address : Current Status :
Messages & Requests :
   
:

Reload Image

  :  

"กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมไปถึงท่านโดยตรง"