JET Academy - Japanese language school

ジェット日本語学校

JET Academy - Japanese language school

 

ที่อยู่

JET Academy - Japanese language school

   7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 114-0023 

 

จุดเด่นของโรงเรียน

  อาจารย์คิมบิเร(อาจารย์ใหญ่คนก่อน) ได้เป็นคนสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว) ตั้งแต่ปี 1988 ตั้งแต่ก่อตั้งมาทางโรงเรียนก็ได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นไปที่นักเรียนที่ตั้งใจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น และทำผลงานได้ดีตลอดมา และยิ่งไปกว่านั้น ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2000 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถาบันการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา และตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมาทางโรงเรียนได้รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้ามาเป็นจำนวนกว่า 60 คน

 

คอร์สเรียน

 

ระยะเวลา

ระดับชั้น

ค่าสมัครและค่าเข้าศึกษา

ค่าเล่าเรียน

1

2 ต.ค. 2018 – 21 ธ.ค. 2018

ต้นⅠ /  ต้นⅡ / กลางⅠ / กลาง Ⅱ

ค่าสมัคร

20,000 เยน

+

ค่าเข้าศึกษา

25,000 เยน

201,000 เยน

2

1 พ.ย. 2018 – 25 ม.ค. 2019

 ต้น Ⅱ /กลางⅠ /กลางⅡ

201,000 เยน

3

3 ธ.ค. 2018 – 28 ก.พ. 2019

(22 ธ.ค. – 6 ม.ค. ปิดเทอมฤดูหนาว)

ต้นⅡ /กลางⅠ / กลางⅡ / สูง

201,000 เยน

4

7 ม.ค. – 8 มี.ค. 2019

กลางⅠ / กลางⅡ / สูง

134,000 เยน

5

2 เม.ย. – 28 มิ.ย. 2019

ต้น Ⅰ /  ต้น Ⅱ / กลาง Ⅰ /  กลาง Ⅱ

201,000 เยน

6

7 พ.ค. – 26 ก.ค. 2019

ต้น Ⅰ / ต้น Ⅱ / กลาง Ⅰ / กลาง Ⅱ

201,000 เยน

7

3 มิ.ย. – 9 ส.ค. 2019

ต้น Ⅱ / กลาง Ⅰ / กลาง Ⅱ / สูง

174,000 เยน

8

28 มิ.ย. – 9 ส.ค. 2019

 ต้น  Ⅰ / ต้นⅡ / กลาง Ⅰ / กลาง Ⅱ

107,000 เยน

9

28 มิ.ย. – 13 ก.ย. 2019

(10 ส.ค. – 18 ส.ค. 2019 ปิดเทอมฤดูร้อน)

ต้น Ⅰ / ต้น Ⅱ / กลาง Ⅰ / กลาง Ⅱ

174,000 เยน

10

1 ต.ค. – 20 ธ.ค. 2019

ต้น Ⅰ / ต้น Ⅱ / กลาง Ⅰ / กลาง Ⅱ

 

201,000 เยน

11

1 พ.ย. 2019 – 24 ม.ค. 2020

(21 ธ.ค. – 5 .ม.ค. 2020 ปิดเทอมฤดูหนาว)

ต้น Ⅱ /กลางⅠ /กลางⅡ

 

201,000 เยน

12

2 ธ.ค. 2019 – 25 ก.พ. 2020

(21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2020 ปิดเทอมฤดูหนาว)

ต้นⅡ /กลางⅠ / กลางⅡ / สูง

 

201,000 เยน

13

6 ม.ค. – 6 มี.ค. 2020

กลางⅠ / กลางⅡ / สูง

 

134,000 เยน

 

   http://jet.ac.jp/jp/index.html

 

 

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล
E-mail
อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
ที่อยู่
ข้อความ